camera quan sat, camera ip, camera ip va quan sat gia re, Minh an chuyen cac san pham camera

//google web master

Trang chủ » Sản phẩm » Đầu ghi hình (DVR/ NVR) » Questek

Questek
Sắp xếp:
So sánh
  • Kiểu xem:
  • Listview
  • Gridview

Đầu ghi hình Questek QTX-6416FHD


16CH SDI 1080P video input 16CH 1080P real time display

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 54.720.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTX-6404FHD


4CH SDI 1080P video input 4CH 1080P real time display

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 21.050.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTX-6432


32 Ch Real-Time H.264 DVR . - H.264 Video Compression

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 31.350.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTX-6416D1


16 Ch D1 Real-Time H.264 DVR . - H.264 Video Compression

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 13.450.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTX-6416


16 Ch Real-Time H.264 DVR . - H.264 Video Compression

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 9.050.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTX-6408


8 Ch Real-Time H.264 DVR . - H.264 Video Compression

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 5.050.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTX-6404


- H.264 Video Compression

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 3.580.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTX-8470


.4 channel NVR

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 5.850.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QV-6708D


Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264 Realizer XCG

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 4.890.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QV-6704


Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264 Realizer XCG

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 3.050.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTD-6316A


Đầu ghi hình 16 kênh (PAL/NTSC) chuẩn nén H.264

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 7.020.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTD-6608


Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264 Realizer XCG

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 3.450.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTD-6616


Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264 Realizer XCG

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 6.150.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTD-6604i


Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264 Realizer XCG

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 2.090.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTD-6308


Đầu ghi hình 8 kênh (PAL/NTSC) chuẩn nén H.264

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 3.580.000 VND
[Giá chưa có VAT]

Đầu ghi hình Questek QTD-6116i


Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 3.450.000 VND
[Giá chưa có VAT]

QTD-6304


Đầu ghi hình 4 kênh (PAL/NTSC) chuẩn nén H.264

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 2.850.000 VND
[Giá chưa có VAT]

QTD-6108i


Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 2.250.000 VND
[Giá chưa có VAT]

QTD-6104i


Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 1.720.000 VND
[Giá chưa có VAT]

QTD - 6204


Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264

Bảo hành:12 tháng

Chọn so sánh

Giá : 1.440.000 VND
[Giá chưa có VAT]